جزوات و مقالات و پروژه های فنی مهندسی

محبوبترین محصولات

1024-دانلود ریاضی 1 ستوده تهران مرکز

1024-دانلود ریاضی 1 ستوده تهران مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

محتویات محصول

 

انتگرال گیری

مشتق

اعداد مختلط 

حد و توابع

 

مشخصات محصول 

 

تعداد صفحات : 171

فرمت فایل : پی دی اف

نسخه : دیجیتال

نوشتار : دست نویس

کیفیت : متوسط 

 

قبل از باز کردن فایل مورد نظر نرم افزار همراه فایل را نصب نمایید 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,500 تومان

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
riazi-sotode-1024_1854589_7946.zip43.5 MB
PDFreade_1854589_2272.zip6.6 MB

1023-دانلود ریاضی 1 شاهوردی تهران مرکز

1023-دانلود ریاضی 1 شاهوردی تهران مرکز                 محتویات محصول    اعداد مختلط مختصات قطبینکات مکان هندسیحد و پیوستگیمشتقانتگرال مشخصات محصول    تعداد صفحات :70فرمت فایل : پی دی افنوشتار : دست نویسنسخه  :  دیجیتالی قبل از باز کردن فایل پی دی اف نرم افزار همراه فایل را نصب نمایید  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

1020-دانلود جزوه فیزیک 1 اسدی تهران مرکز

1020-دانلود جزوه فیزیک 1 اسدی تهران مرکز               محتویات محصول   کار و انرژی کار نیروی گرانشی کار نیروی متغیر توان انرژی پتانسیل و پایستگی انرژی کار و انرژی پتانسیل تعیین مقدار انرژی پتانسیل پایستگی انرژی مکانیکی مرکز جرم و تکانه خطی تکانه خطی سیستم ذرات برخورد های پیاپی پایستگی تکانه خطی تکانه و انرژی خطی در برخوردها برخوردهای ناکشسان یک بعدی برخوردهای کشسان یک بعدی هدف ساکن برخورد دو ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

1019-دانلود فیزیک 2 نورعلیشاهی تهران مرکز

1019-دانلود فیزیک 2 نورعلیشاهی تهران مرکز                 محتویات محصول   قانون کولنتقسیم بندی اجسام از نظر بار الکتریکیمیدان الکتریکیدوقطبی الکتریکیتوزیع طولی خط بار توزیع سطحی بارتقارن الکتریکیقانون گاوسپتانسیل الکتریکیمیدان کمانخازنخازن کرویبه هم بستن خازن هاجریان الکتریکیشدت جریان الکتریکیمقاومت الکتریکیمقاومت یک سیم رساناچگالی جریان الکتریکیبه هم بستن مقاومت هاترکیب سری و موازیبا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

1018-دانلود فیزیک 2 استاد زمانی تهران مرکز

1018-دانلود فیزیک 2 استاد زمانی تهران مرکز                 محتویات محصول    بار الکتریکینیروی الکتریکیاصل بقا بار الکتریکیمیدان الکتریکیرسم خطوط نیروی الکتریکیتوزیع پیوسته حجمی بارمیدان الکتریکیشار الکتریکیقانون گوسپتانسیل الکتریکیخازن دی الکتریکمحاسبه ظرفیت خازن الکتریکیمحاسبه چگالی در خازن تختقانئن گوس در الکتریک هاجریان الکتریکی - مقاومت الکتریکیقانون اهمرنیروی محرکه الکتریکی و مدار  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

1017-دانلود جزوه فیزیک 2 غفاری تهران مرکز

1017-دانلود جزوه فیزیک 2 غفاری تهران مرکز               محتویات محصول  الکتریسیتهخواص کمیت بار الکتریکیمیدان الکتریکیمیدان بار نقطه ایمیدان الکتریکی یکنواختاثر میدان الکتریکی براشیای باردارمیزان گشتاور میله ایبیان قانون گاوسشار الکتریکیبررسی رسانه باردارپتانسیل الکتریکیسطوح هم پتانسیل ارتباط سطوح هم پتانسیل و خطوط میدانبدست آوردن میدان با استفاده از تابع پتانسیل الکتریکیانرژی پتانسیل الکترواستا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

1016-دانلود جزوه دینامیک قاضی مرادی تهران مرکز

1016-دانلود جزوه دینامیک قاضی مرادی تهران مرکز               محنویات محصول  سیستم ذرات مادیبرخوردممنتومسینتیک ذراتقاونون دوم نیوتونسینماتیکآشنایی با قوانین حرک ذره در فضاسینتیک مجموعه ذرات سینماتیک اجسام صلب در صفحهحرکت اجسام صلبسرعت نسبی و مطلقشتاب مطق و نسبیمشتق بردار متحرک  سینیتیک اجسام صلب در صفحهحرکت مقید در صفحهاصل کار و انرژیانرژی جنبشی جسم صلب در حرکت صفحه ایحرکت دورانی حول نقطه ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

1015-دانلود جزوه دینامیک هدی آراسته تهران مرکز

1015-دانلود جزوه دینامیک هدی آراسته تهران مرکز               محتویات محصول    قوانین نیوتونواحد ها سینماتیک ( حرکت مستقیم خط )بدست آوردن فرمول های سینماتیکحرکت منحنی الخظ در صفحهدستگاه مختصاتنمودار پرتابهحرکت نسبیدستگاه مرجع اینرسیرسم دیاگرام آزاد تعیین دستگاه مختصات مناسباصل کار و انرژیانرژی پتانسیلانرژی پتانسیل الاستیکیضربه و مومنتومضربه و مومنتوم زاویه ایبرخورداصل دالامبرحرکت نسبی  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

1014-دانلود جزوه دینامیک استاد پوستی تهران مرکز

1014-دانلود جزوه دینامیک استاد پوستی تهران مرکز               محتویات محصول    سینماتیکدستگاه فرنهحرکت در دستگاه قطبیسینماتیک جسم صلبدینامیک ذرهنیروهای تابع زمان   مشخصات محصول   تعداد صفحات : 60قابلیت ویرایش : - قابلیت پرینت : -فرمت فایل : پی دی افنوشتار : دست نویس قبل از باز کردن فایل مورد نظر نرم افزار همراه فایل را نصب نمایید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

آخرین محصولات فروشگاه