جزوات و مقالات و پروژه های فنی مهندسی

محبوبترین محصولات

دانلود جزوه ریاضی 2 - استاد پورشریف دانشگاه تهران مرکز

دانلود جزوه ریاضی 2 - استاد پورشریف دانشگاه تهران مرکز               محتویات محصول : معادله صفحه در فضا  تاب سختی  حد توابع دو متغیره  مشتقات جزئی قوائد زنجیره ای  رویه سطح فضایی گرادیان  اکسترمم کردن توابع مفید    مشخصات محصول    تعداد صفحات : 70  نوع فایل : pdf جزوه دست نویس است  قابلیت پرینت : -قابلیت ویرایش : -  قبل از باز کردن فایل مورد نظر نرم ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

1046- جزوه معادلات دیفرانسیل ایوب غریب خواجه تهران مرکز

1046- جزوه معادلات دیفرانسیل ایوب غریب خواجه تهران مرکز               محتویات محصول   معادلات دیفرانسیل معمولیمرتبه یک معادله دیفرانسیلدرجه یک معادله دیفرانسیلهدف از حل یک معادله دیفرانسیلمثال حل شده بدست آوردن معادله دیفرانسیل از یک جواب عمومیمثال حل شده محاسبه مسیر های متعامد بر یک مسیر خاصمثال حل شده دسته منحنی معادلات دیفرانسیل مرتبه اولمعادله دیفرانسیل جداناپذیر حل یک مثال امتحانیمعا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود حل تمرین معادلات استاد حبیبی

دانلود حل تمرین معادلات استاد حبیبی               محتویات محصول :   مسیر های قائم دسته منحنی + جواب لاپلاس معکوس      تعداد صفحات : 14  فرمت : pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

1006-جزوه ریاضی 2 استاد شجاعی تهران مرکز

1006-جزوه ریاضی 2 استاد شجاعی تهران مرکز            محتویات محصول    توابع برداریحد تابع برداریدایره بوسانحد توابع چند متغیرهپیوستگی توابع جند متغیرهمشتقات جزئیقائذه زنجیره ایمشتق جهتیتعریف گرادیانصفحه مماس و خط رویهکاربرد مشتق جزئیضرایب لاگرانژبیضیگون سهمیگون هدلولیانتگرال دوگانه یا مضاعفخواص انتگرال دوگانه روش تعویض ترتیب انتگرال گیریقضیه تغییر متغیر در انتگرال دوگانهمختصات استوانه ایدس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

1005 - دانلود جزوه ریاضی 2 فتاح زاده

1005 - دانلود جزوه ریاضی 2 فتاح زاده               محتویات محصول   بردار ها و هندسه تحلیلی در فضا خطوط و صفحات در فضا توابع برداریطول قوسبردار یکه قادمدایره انحنا یا دایره بوسان انحنا و بردار قادم در فضامولفه اسکالرانتگرال در مختصات قطبیتوابع چند متغیره و توابع جزئیحد و پیوستگی توابع چند متغیرهفصل توابع چند متغیرهمشتقات جزئیقائده زنجیرهایمشتق جهتیقوانین جبری گرادیانمقادیر اک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

1023-دانلود ریاضی 1 شاهوردی تهران مرکز

1023-دانلود ریاضی 1 شاهوردی تهران مرکز                 محتویات محصول    اعداد مختلط مختصات قطبینکات مکان هندسیحد و پیوستگیمشتقانتگرال مشخصات محصول    تعداد صفحات :70فرمت فایل : پی دی افنوشتار : دست نویسنسخه  :  دیجیتالی قبل از باز کردن فایل پی دی اف نرم افزار همراه فایل را نصب نمایید  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

1024-دانلود ریاضی 1 ستوده تهران مرکز

1024-دانلود ریاضی 1 ستوده تهران مرکز                 محتویات محصول   انتگرال گیریمشتقاعداد مختلط حد و توابع  مشخصات محصول    تعداد صفحات : 171فرمت فایل : پی دی افنسخه : دیجیتالنوشتار : دست نویسکیفیت : متوسط   قبل از باز کردن فایل مورد نظر نرم افزار همراه فایل را نصب نمایید  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان
تعداد صفحه(1):

آخرین محصولات فروشگاه