جزوات و مقالات و پروژه های فنی مهندسی

محبوبترین محصولات

دانلود جزوه تحلیل سازه صباغیان - سری عمران

دانلود جزوه تحلیل سازه صباغیان - سری عمران               خصوصیات محصول : معینی و نامعینی و درجه نامعینی یادآوری تکیه گاه ها یادآوری اتصالات سازه های دو بعدی و سع بعدی عکس العمل های تکیه گاهی بررسی نیروهای داخلی معادلات تعادلی و معادلات شرطی تعیین درجه نامعینی خرپاها تحلیل سازه معین اتصال مفصلی بین دو جسم تحلیل استاتیکی سازه های معین درجه نامعینی تیرها استاتیک قاب معین تعریف عضو دو نیرویی قاب های سه مفصل و ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود حل مسائل تحلیل سازه 2-شاپور طاهونی - جلد دوم

دانلود حل مسائل تحلیل سازه 2-شاپور طاهونی  - جلد دوم               محتویات محصول :   حل مسائل فصل هشتم : شیب افت  حل مسائل فصل نهم : روش توزیع لنگر  حل مسائل فصل دهم : روش توزیع لنگر برای سازه های با اعضای غیر  منشوری  حل مسائل فصل یازدهم : تحلیل سازه های متقارن  حل مسائل فصل دوازدهم : روش کانی  حل مسائل فصل سیزدهم : رسم خطوط تاثیر برای سازه های نامعین ایستایی   مشخصات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود جزوه تحلیل سازه 2 استاد آفتابی - تهران مرکز

دانلود جزوه تحلیل سازه 2 استاد آفتابی - تهران مرکز                 معرفی محصول : تقسیم بندی سازه ها از نظر تحلیل  فرضیات تحلیل سازه نامعین روش های تحلیل سازه نامعین روش شیب افت یا تغییر مکان قرارداد علامت در شیب افت  تیر مزدوج معادلات اصلی شیب افت  روش شیب افت برای اعضای یک انتها مفصل روش شیب افت برای قاب ها تعیین درجه آزادی انتقال در قاب ها روش کلی حل قاب ها با روش شیب افت قاب های شسب دار معا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود جزوه تحلیل سازه 2 - دکتر شریفیان

دانلود جزوه تحلیل سازه 2 - دکتر شریفیان               محتویات فایل دانلودی : سازه معین  سازه نا معین  روش سختی  روش شیب افت  درجه آزادی دورانی  درجه آزادی انتقالی  مفاهیم اولیه روش شیب افت  شیب افت اصلاح شده    نوشتار : دست نویس         ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود جزوه تحلیل سازه 1 - استاد شریفیان تهران مرکز

دانلود جزوه تحلیل سازه 1 - استاد شریفیان تهران مرکز               محتویات محصول : انواع تکیه گاه هامعادلات تعادل در صفحه انواع مفصل ها بررسی پایداری و ناپایداری سازه ها درجه نامعینی سازهتعیین خیز و شیب بدست آوردن شیب و نقطه دلخواه بدست آوردن خیز ماکزیممتعیین دورانروش کاستلیانو   خصوصیات محصول :  تعداد صفحات : 78 فرمت فایل : pdfقابلیت پرینت :-  قبل ازباز کردن فایل م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود تشریح مسائل تحلیل سازه 2 -فصل 8 شیب افت - طاهونی

دانلود تشریح مسائل تحلیل سازه 2 -فصل 8 شیب افت - طاهونی               محتویات محصول : حل مسائل بررسی روابط اصلاح شده شیب افت  حل مسائل تحلیل تیرهای سراسری به روش شیب افت  حل مسائل تحلیلی قاب ها به روش شیب افت  حل مسائل تحلیلی قاب ها دارای درجه آزادی انتقالی  حل مسائل درجه آزادی دورانی  حل مسائل درجه آزادی تغییر مکانی حل مسائل درجه نامعین هندسی    تعداد صفحات : 50  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود جزوه مقاومت مصالح 1- مهندس آفتابی تهران مرکز

دانلود جزوه مقاومت مصالح 1- مهندس آفتابی تهران مرکز             محتویات فایل :  خلاصه ای از استاتیک  معادلات تعادل  تقسیم بندی تیرها نیروی محوری نیروی برشی و لنگر خمشی  مثال 1: نیروی داخل مقطع را بیابید ؟ مثال2 : نیروهای داخلی در یک مقطع دلخواه ...؟ رابطه بین بار ونیروی برشی و لنگر خمشی  مثال 3و4و5و6و7 : منحنی برش و لنگر خمشی تیر را رسم کنید ؟ مفاهیم کلی تنش و کرنش آزمایش کشش مصالح شکل پذیر&nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

1011-دانلود جزوه استاتیک شریفیان تهران مرکز

1011-دانلود جزوه استاتیک شریفیان تهران مرکز                  محتویات محصول   بردارهاسیستم های نیروهای هم ارزتعادل اجسام صلبمرکز ثقل و مرکز سطحنیروها در تیرها وقاب هاخرپاها و تحلیل آن مشخصات محصول  تعداد صفحات : 130فرمت فایل : پی دی افنوشتار : تایپی قبل از باز کزدن فایل مورد نظر نرم افزار همراه فایل را نصب نمایید  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

1015-دانلود جزوه دینامیک هدی آراسته تهران مرکز

1015-دانلود جزوه دینامیک هدی آراسته تهران مرکز               محتویات محصول    قوانین نیوتونواحد ها سینماتیک ( حرکت مستقیم خط )بدست آوردن فرمول های سینماتیکحرکت منحنی الخظ در صفحهدستگاه مختصاتنمودار پرتابهحرکت نسبیدستگاه مرجع اینرسیرسم دیاگرام آزاد تعیین دستگاه مختصات مناسباصل کار و انرژیانرژی پتانسیلانرژی پتانسیل الاستیکیضربه و مومنتومضربه و مومنتوم زاویه ایبرخورداصل دالامبرحرکت نسبی  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان
تعداد صفحه(1):

آخرین محصولات فروشگاه