جزوات و مقالات و پروژه های فنی مهندسی

محبوبترین محصولات

دانلود جزوه علم و مواد ترابیان تهران مرکز

دانلود جزوه علم و مواد ترابیان تهران مرکز                 محتویات محصول    مقدمه انواع مواد مهندسی اجزای تشکیل دهنده مواد و ساختمان آن اتم و ساختار آن ساختمان مواد پیوند و ساختار مواد مهندسیساختمان فلزی بلوراتواحد سلولی ساختمان واخد سلول واحد یا مکعب با مرکز پرسلول واحد با مکعب با وجوه پرسلول واحد یا شش وجهی متراکمآلوتروپیمکان یابی صفحات و جهت های بلوریموقعیت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود جزوه تکالیف ارتعاشات مکانیکی سیانکی تهران مرکز

                 محتویات محصول    اندازه شیار فنر هدایت کننده سیم جوش پیچ و فنرنازل سیم جوشمیزان ریزش گازتکلیف شماره 1 : 8 سوالتکلیف شماره 2 : 8 سوالتکلیف شماره 3 : 6 سوالتکلیف شماره 4 : 7 سوال مشخصات محصول :  فرمت فایل : پی دی افقابلیت پرینت : - قابیلت ویرایش : -تعداد صفحات   قبل از باز کردن فایل نرم افزار ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

1010-دانلود جزوه انتقال جرم شکر آبی

1010-دانلود جزوه انتقال جرم شکر آبی              محتویات محصول   عملیات جداسازیعملیات انتقال جرمگاز مایع گاز جامداختلاف پتانسیل شیمیاییعوامل طراحیمکانیزم انتقال جرمروابط اجزای مولی و جرمیروابط شار در مسائل نفوذنفوذ دو جزء ساکنضریب انتقال جرمانتقال جرم بین دو فاز  مشخصات محصول  تعداد صفحات : 54فرمت فایل : پی دی افقابلیت ویرایش : -قابلیت پرینت : -  قبل از باز کردن فایل پ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

1016-دانلود جزوه دینامیک قاضی مرادی تهران مرکز

1016-دانلود جزوه دینامیک قاضی مرادی تهران مرکز               محنویات محصول  سیستم ذرات مادیبرخوردممنتومسینتیک ذراتقاونون دوم نیوتونسینماتیکآشنایی با قوانین حرک ذره در فضاسینتیک مجموعه ذرات سینماتیک اجسام صلب در صفحهحرکت اجسام صلبسرعت نسبی و مطلقشتاب مطق و نسبیمشتق بردار متحرک  سینیتیک اجسام صلب در صفحهحرکت مقید در صفحهاصل کار و انرژیانرژی جنبشی جسم صلب در حرکت صفحه ایحرکت دورانی حول نقطه ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

1014-دانلود جزوه دینامیک استاد پوستی تهران مرکز

1014-دانلود جزوه دینامیک استاد پوستی تهران مرکز               محتویات محصول    سینماتیکدستگاه فرنهحرکت در دستگاه قطبیسینماتیک جسم صلبدینامیک ذرهنیروهای تابع زمان   مشخصات محصول   تعداد صفحات : 60قابلیت ویرایش : - قابلیت پرینت : -فرمت فایل : پی دی افنوشتار : دست نویس قبل از باز کردن فایل مورد نظر نرم افزار همراه فایل را نصب نمایید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان
تعداد صفحه(1):

آخرین محصولات فروشگاه